19/03/2023

Šta su tihe konferencije i koje su im prednosti?

Tihe konferencije jesu globalna inovacija u domenu konferencija i drugih dešavanja koja se neprestano razvijaju, transformišući pri tom način na koji doživljavamo i koristimo informacije. Umesto tradicionalnog modela upotrebe zvučnika koji emituju zvučne talase u prostor […]
29/10/2022

Šta su to hibridne konferencije i kakve benefite donose?

Hibridna dešavanja predstavljaju specifičan vid okupljanja i grupne komunikacije koji je nastao još davno pre pojave interneta, ali je do punog izražaja došao tek tokom i neposredno nakon pandemije COVID-19. Ovaj inovativni pristup neprimetno spaja i […]
21/09/2021
Tour guide oprema, portabl oprema za simultano prevođenje

Šišotaž … šta je to?

Šišotaž je vrsta usmenog prevođenja koju jedni smatraju podvrstom, a drugi pretečom simultanog prevođenja, kako god reč je o specifičnom tipu prevođenja koje poput simultanog prevođenja u kontinuitetu prati izlaganja govornika u realnom vremenu, ali koje […]
12/09/2021
Oprema za simultano prevođenje

Konsekutivno ili simultano prevođenje, koje izabrati?

Organizacija raznovrsnih dešavanja sa učesnicima koji govore različitim jezicima neizostavno nameće potrebu usmenog prevođenja, koje u zavisnosti od dinamike dešavanja i okolnosti u kojima se isto odvija može biti konsekutivno ili simultano. Ukoliko ste u dilemi […]