09/07/2022
Konferencijsko ozvučenje, delegatski mikrofoni, bežični mikrofoni, oprema za simultano prevođenje, mobilna prevodilačka kabina, slušalice za simultani prevod

LZO uredba EU/2016/425 – Obuka instruktora

U okviru projekta EU podrške Srbiji za bezbednije proizvode 08.07.2022. u hotelu Holiday Inn u Beogradu je održana obuka za instruktore inspektora zaduženih za kontrolu i sprovođenje propisa prenetih iz EU Uredbe o ličnoj zaštitnoj opremi EU/2016/425/(LZO), tokom […]
07/07/2022
Konferencijsko ozvučenje, delegatski mikrofoni, bežični mikrofoni, oprema za simultano prevođenje, mobilna prevodilačka kabina

Konferencija ”Jačanje probacije u Srbiji”

U organizaciji Holandskog Hesinškog Komiteta i  Centra za Međunarodnu Pravnu Saradnju u Golden Tulip Zira Belgrade Hotelu je 06.07. održana konferencija na temu Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Srbiji i Crnoj Gori, na kojoj je […]
05/07/2022
Konferencijsko ozvučenje, delegatski mikrofoni, bežični mikrofoni, oprema za simultano prevođenje, mobilna prevodilačka kabina

Seminar ”Alternativne sankcije u Srbiji”

U organizaciji holandskog Centra za međunarodnu pravnu saradnju u Golden Tulip Zira Belgrade hotelu je 04-05.07. održana obuka za sudije i tužioce na temu Primena alternativnih sankcija u pravnom sistemu Republike Srbije, tokom koje su se učesnici […]
28/06/2022
Konferencijsko ozvučenje, delegatski mikrofoni, bežični mikrofoni, oprema za simultano prevođenje

Radionica o EU LVD Direktivi

Projekat EU podrške Srbiji za bezbednije proizvode je 28.06.2022. u hotelu Holiday Inn u Beogradu organizovao Radionicu za obuku instruktora za inspektore zadužene za sprovođenje propisa prenetih iz EU Direktive o niskom naponu br. 2014/35/EU (LVD) zajedno sa […]
23/06/2022
Konferencijsko ozvučenje, delegatski mikrofoni, bežični mikrofoni, oprema za simultano prevođenje

Radionica o EU EMC Direktivi

U okviru projekta EU podrške Srbiji za bezbednije proizvode danas je u hotelu Holiday Inn održana još jedna obuka za predavače o Direktivi EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/35/EU (EMC), na kojoj su razmatrani Predmet i obim […]