21/09/2021
Tour guide oprema, portabl oprema za simultano prevođenje

Šišotaž, šta je to?

Šišotaž je vrsta usmenog prevođenja koju jedni smatraju podvrstom, a drugi pretečom simultanog prevođenja, kako god reč je o specifičnom tipu prevođenja koje poput simultanog prevođenja u kontinuitetu prati izlaganja govornika u realnom vremenu, ali koje […]
12/09/2021
Oprema za simultano prevođenje

Konsekutivno ili simultano, šta odabrati?

Organizacija raznovrsnih dešavanja sa učesnicima koji govore različitim jezicima neizostavno nameće potrebu usmenog prevođenja, koje u zavisnosti od dinamike dešavanja i okolnosti u kojima se isto odvija može biti konsekutivno ili simultano. Ukoliko ste u dilemi […]