Konferencijski mikrofoni, bežični mikrofoni, audio distribucija, oprema za tonsko snimanje, druga audio oprema i prateće usluge.

Iznajmljivanje ozvučenja, mikrofona i druge audio opreme


Izbor adekvatnog audio sistema uvek predstavlja jednu od najkritičnijih pozicija u planiranju, pripremi i realizaciji dešavanja, upravo jer kvalitetna i pouzdana verbalna komunikacija predstavlja imperativ uspeha bilo kog dešavanja.

U tom smislu AV PRO svojim korisnicima nudi najraznovrsnije audio sisteme koji su primereni zaista najrazličitijim vrstama i obimima dešavanja. U našem arsenalu ćete pronaći pre svega konferencijska ozvučenja kojima pokrivamo dešavanja u razmerama od tek nekolicine pa sve do više hiljada učesnika. Osnovne konfiguracije koje za tu svrhu obezbeđujemo podrazumevaju aktivne zvučne kutije čija se količina i snaga uvek prilagođavaju svakom konkretnom prostoru u kome se dešavanje odvija, uz određeni broj stonih i bežičnih mikrofona, te drugu audio opremu koja predstavlja sponu svega prethodnog.

Pored navedenog našim korisnicima obezbeđujemo i drugu opremu u vidu dodatnih delegatskih mikrofona, bežične mikrofone za prezentacije i diskusiju, mikrofone sa dugim vratom za forume i panel diskusije, opremu za distribuciju tona za potrebe medijskih snimatelja, opremu za tonsko snimanje i drugo. Sve navedeno podrazumeva i adekvatnu tehničku podršku, odnosno kvalifikovane tehničare koji će na mesto dešavanja dopremiti i instalirati angažovanu opremu, a potom se pobrinuti i za neposrednu realizaciju istog.

Osim konferencijskih u našoj ponudi imamo i sisteme za ozvučavanje različitih scenskih nastupa, te raznu prateću opremu neophodnu za njihovu realizaciju.   Iznajmljivanje ozvučenja, mikrofona i druge audio opreme


Konferencijski mikrofoni, bežični mikrofoni, audio distribucija, oprema za tonsko snimanje, druga audio oprema i prateće usluge.


Izbor adekvatnog audio sistema uvek predstavlja jednu od najkritičnijih pozicija u planiranju, pripremi i realizaciji dešavanja, upravo jer kvalitetna i pouzdana verbalna komunikacija predstavlja imperativ uspeha bilo kog dešavanja. U tom smislu AV PRO svojim korisnicima nudi najraznovrsnije audio sisteme koji su primereni zaista najrazličitijim vrstama i obimima dešavanja. U našem arsenalu ćete pronaći pre svega konferencijska ozvučenja kojima pokrivamo dešavanja u razmerama od tek nekolicine pa sve do više hiljada učesnika. Osnovne konfiguracije koje za tu svrhu obezbeđujemo podrazumevaju aktivne zvučne kutije čija se količina i snaga uvek prilagođavaju svakom konkretnom prostoru u kome se dešavanje odvija, uz određeni broj stonih i bežičnih mikrofona, te drugu audio opremu koja predstavlja sponu svega prethodnog.

Učesnica u diskusiji koristi bežični mikrofon


Pored navedenog našim korisnicima obezbeđujemo i drugu opremu u vidu dodatnih delegatskih mikrofona, bežične mikrofone za prezentacije i diskusiju, mikrofone sa dugim vratom za forume i panel diskusije, opremu za distribuciju tona za potrebe medijskih snimatelja, opremu za tonsko snimanje i drugo. Sve navedeno podrazumeva i adekvatnu tehničku podršku, odnosno kvalifikovane tehničare koji će na mesto dešavanja dopremiti i instalirati angažovanu opremu, a potom se pobrinuti i za neposrednu realizaciju istog.

Konferencijski mikrofoni postavljeni na sto u sali za sastanke


Osim konferencijskih u našoj ponudi imamo i sisteme za ozvučavanje različitih scenskih nastupa, te raznu prateću opremu neophodnu za njihovu realizaciju.

Ženski gudački kvartet ozvučen instrumentalnim mikrofonima