Vođenje turističkih grupa, simultano prevođenje i tihe konferencije, industrijske ture, grupna tiha komunikacija.

Iznajmljivanje tour guide opreme


Tour guide oprema predstavlja prenosne bežične sisteme namenjene grupnoj audio komunikaciji u uslovima kada je normalan razgovor između izlagača i slušalaca otežan, poput prisustva dominantne pozadinske buke, potrebe za tihom komunikacijom sa izrazito velikom grupom slušalaca ili želje da se ne uznemiravaju drugi ljudi u istom okruženju. U takvim okolnostima izlagač jednostavno govori u mikrofon portabl radio predajnika, dok slušaoci koriste namenske bežične prijemnike kako bi čuli njegovu govornu poruku.

Iako je tour guide oprema primarno namenjena servisiranju turističkih grupa, upravo zahvaljujući njenoj izrazitoj portabilnosti našla je naročitu primenu i u industriji dešavanja, pa se tako veoma često koristi za internacionalna dešavanja, bilo kao portabl oprema za simultano prevođenje ili kao oprema za šišotaž koja ovom tipu prevođenja daje potpuno novu dimenziju. Takođe se prilično često koristi i za sufliranje, monitoring taktova u velikim orkestrima, kao grupna interna komunikacija tokom realizacije dešavanja, za timske obuke i treninge, inspekciju industrijskih pogona i u druge raznovrsne svrhe.

Našim korisnicima je na raspolaganju veoma obiman stok digitalnih i analognih tour guide uređaja sa nekoliko desetina predajnika i više stotina prijemnika, deljiv na manje nezavisne celine shodno njihovim zahtevima i potrebama, te prilagodljiv zaista najrazličitijim scenarijima i namenama.
   Iznajmljivanje tour guide opreme


Vođenje turističkih grupa, simultano prevođenje i tihe konferencije, industrijske ture, grupna tiha komunikacija.


Tour guide oprema predstavlja prenosne bežične sisteme namenjene grupnoj audio komunikaciji u uslovima kada je normalan razgovor između izlagača i slušalaca otežan, poput prisustva dominantne pozadinske buke, potrebe za tihom komunikacijom sa izrazito velikom grupom slušalaca ili želje da se ne uznemiravaju drugi ljudi u istom okruženju. U takvim okolnostima izlagač jednostavno govori u mikrofon portabl radio predajnika, dok slušaoci koriste namenske bežične prijemnike sa slušalicama kako bi čuli njegovu govornu poruku.

Vodič se obraća grupi posetoca galerije koristeći TourGuide predajnik sa pilot mikrofonom


Iako je tour guide oprema primarno namenjena servisiranju turističkih grupa, upravo zahvaljujući njenoj izrazitoj portabilnosti našla je naročitu primenu i u industriji dešavanja, pa se tako veoma često koristi za internacionalna dešavanja, bilo kao portabl oprema za simultano prevođenje ili kao oprema za šišotaž koja ovom tipu prevođenja daje potpuno novu dimenziju.

Grupa ljudi u fabrici sluša prezentaciju putem TourGuide prijemnika sa slušalicama


Takođe, tour guide oprema se prilično često koristi i za sufliranje, monitoring taktova u velikim orkestrima, kao grupna interna komunikacija tokom realizacije dešavanja, za timske obuke i treninge, inspekciju industrijskih pogona i u druge raznovrsne svrhe.

Torba sa TourGuide prijemnicima


Našim korisnicima je na raspolaganju veoma obiman stok digitalnih i analognih tour guide uređaja sa nekoliko desetina predajnika i više stotina prijemnika, deljiv na manje nezavisne celine shodno njihovim zahtevima i potrebama, te prilagodljiv zaista najrazličitijim scenarijima i namenama.