Konsekutivno ili simultano, šta odabrati?

Oprema za simultano prevođenje

Organizacija raznovrsnih dešavanja sa učesnicima koji govore različitim jezicima neizostavno nameće potrebu usmenog prevođenja, koje u zavisnosti od dinamike dešavanja i okolnosti u kojima se isto odvija može biti konsekutivno ili simultano. Ukoliko ste u dilemi koja vrsta prevođenja je primerenija vašem dešavanju ovaj post će vam pomoći da sagledate njihove ključne razlike, te da na osnovu tih saznanja napravite odgovarajući izbor.


Konsekutivno prevođenje

Već na osnovu definicije reči konsekutivno čije je bukvalno značenje praćenje, odnosno niz jednog za drugim, nazire se suština ove metode usmenog prevođenja. Konsekutivni prevodilac sluša šta govornik govori i prenosi poruku na drugi jezik nakon što govornik napravi pauzu nakon svake govorne celine, dajući prevodiocu vremena da saopšti prevod. Ovo ima dosta prednosti, prvenstveno jer prevodiocu pruža mogućnost da precizno i ​​tečno prenese izvornu poruku oslanjajući se pri tom isključivo na sopstveno pamćenje i beleške.

Glavne prednosti konsekutivnog prevođenja su to što je prevodilac uvek u neposrednoj blizini govornika, što mu daje više slobode pa je i prevod stilski kvalitetniji, nema troškova angažovanja opreme i mnogo je jednostavnije u organizacionom smislu, dok su mane to što se ne može praktikovati na dešavanjima sa više jezika, prevod je uglavnom kraći od originala i neke informacije se mogu i izgubiti, izlaganje govornika ne ide u kontinuitetu zbog čega se ukupno vreme dešavanja može znatno produžiti ili čak i udvostručiti. Zbog toga je konsekutivno prevođenje najbolje rešenje za male grupe ili razgovore jedan na jedan, a najčešće se koristi na poslovnim sastancima, radnim večerama, sastancima šefova država i posetama stranih delegacija, na sudskim raspravama ili tokom krivičnih istraga i slično.


Simultano prevođenje

Simultano prevođenje, poznato još i pod nazivom konferencijsko prevođenje, je vrsta usmenog prevođenja u kojoj se govor prevodi u realnom vremenu gotovo istovremeno sa izlaganjem govornika, uz zadršku od možda tek nekolicinu sekundi. Na profesionalnom nivou ovaj proces se najčešće odvija u prevodilačkoj kabini gde prevodioci na raspolaganju imaju odgovarajuću opremu za simultano prevođenje i druge neophodne tehničke resurse koji im pružaju autonomnost u odnosu na ostale učesnike dešavanja. Simultani prevodioci najčešće rade u parovima što im omogućava rad u blokovima, odnosno smene i pauze na svakih 20-30 minuta.

Osnovna prednost simultanog prevođenja jeste ušteda vremena tokom dešavanja jer govornik ne mora prekidati govor, dok slušaoc dobija informacije u realnom vremenu i može birati između različitih jezika, takođe pažnju slušaoca ne ometa ambijentalna buka koju filtriraju slušalice. Pored toga ovo je prevod gotovo od reči do reči, tako da se više ili manje važni podaci ne gube, kao što se to inače dešava kod konsekutivnog prevođenja.


Važne preporuke

Kvalitet prevođenja ne zavisi jedino i isključivo od sposobnosti prevodilaca već postoje i drugi brojni faktori na koje i sam organizator može uticati. Dakle, ukoliko pripremate dešavanje koje zahteva prevodilačke usluge, ne zaboravite unapred rezervisati prevodioce jer je većina kvalitetnih rezervisana sigurno mesecima ranije, a isto važi i za opremu i tehničku podršku. Kada prevodioci potvrde datum, pružite im sve relevantne informacije u vezi sa temom i sadržajem događaja jer je suštinski deo pripreme prevodioca rečnik pojmova koji će se koristiti na dešavanju. Ovo će u velikoj meri pomoći u pripremi prevodioca i svakako uštedeti vreme za obe strane.


Subscribe
Notify of
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledajte sve komentare