24/09/2021
Oprema za simultano prevođenje

Hibridni Seminar o Online Istragama

Napredni seminar za tržišne inspektore o online istragama · Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Beograd, 20-24.09.2021.  
21/09/2021
Tour guide oprema, portabl oprema za simultano prevođenje

Šišotaž … šta je to?

Šišotaž je vrsta usmenog prevođenja koju jedni smatraju podvrstom, a drugi pretečom simultanog prevođenja, kako god reč je o specifičnom tipu prevođenja koje poput simultanog prevođenja u kontinuitetu prati izlaganja govornika u realnom vremenu, ali koje […]
17/09/2021
Oprema za simultano prevođenje

Hibridni Seminar o Elektronskoj Trgovini

E-commerce seminar za sudije i tužioce · Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Beograd, 13-17.09.2021.
12/09/2021
Oprema za simultano prevođenje

Konsekutivno ili simultano prevođenje, koje izabrati?

Organizacija raznovrsnih dešavanja sa učesnicima koji govore različitim jezicima neizostavno nameće potrebu usmenog prevođenja, koje u zavisnosti od dinamike dešavanja i okolnosti u kojima se isto odvija može biti konsekutivno ili simultano. Ukoliko ste u dilemi […]
23/07/2021
Oprema za simultano prevođenje

Seminar o Online Istragama

Seminar online istrage za tržišne inspektore · Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Beograd, 19-23.07.2021.